APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2021

El Ple de l’Ajuntament del passat 26 de gener va aprovar inicialment el pressupost pel 2021, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició. Podeu veure a continuació el resum per capítols de la proposta, que properament s’exposarà al públic, abans de ser aprovada definitivament:     […]

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, 2020

La Junta de Govern de la DIPUTACIÓ DE GIRONA en la sessió ordinària de data 16 de juny de 2020 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, uns subvenció de 52.565,48 €, a distribuir de la següent forma: Despeses corrents en enllumenat públic: 15.000,00 […]

SUBVENCIÓ DIPSALUT

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ens ha atorgat una subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del dispensari municipal, per import de 1794.10 €.

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ (DARP) i del FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) que va sol·licitar per a actuacions incloses a l’empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l’any 2019 els ajuts a la gestió forestal […]

SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLÒRIA

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 8 de setembre de 2020, va acordar par uninimitat, concedir una SUBVENCIÓ a l’Ajuntament de Ventalló, per import de 6.642,82 € en motiu del temporal Glòria i els desperfectes que va provocar al nostre municipi.

SUBVENCIÓ A3. Actuacions urgents en equipaments esportius.

La Diputació de Girona, a proposta del diputat delegat del Servei d’Esports, ha concedit a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció, subprograma A3 actuacions urgents en equipaments esportius, per a la renovació de la il·luminació del camps d’esports municipal, per lluminàries LED, amb un import de 5.224,49 €.

1 7 8 9 10