RESULTAT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

La llista de Gent de Ventalló-Compromís municipal ha guanyat les eleccions amb majoria absoluta i Remei Costa continuarà sent alcaldessa de Ventalló. Feu clic aquí per veure amb més detall el resultat electoral.

EXPOSADA AL PÚBLIC LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2023

Fins el 5 de maig està exposat al públic l’expedient de modificació de pressupost número 1/2023, que podeu consultar aquí. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat dels regidors i regidores durant la sessió de Ple de 29 de març de 2023.

L’AJUNTAMENT RENOVA LA DISTINCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DE LA WEB

L’Ajuntament ha estat reconegut, per segon any consecutiu, amb el segell Infoparticipa, que acredita un bon nivell de transparència i de qualitat de la informació que està publicada a la web municipal. La web compleix 46 dels 52 indicadors que fa servir el Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la […]

CANVIS EN EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

El Ple de la Corporació, en la sessió del dia 11 de juliol de 2019, va acordar establir, entre altres aspectes, el règim de dedicacions i de les retribucions corresponents dels següents membres de la corporació: Sra. M. Remei Costa Reig, alcaldessa de la corporació. Dedicació parcial de 26 hores setmanals i unes retribucions de […]

A PUNT D’ENTRAR EN VIGOR L’ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

Properament entrarà en vigor la nova ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia, que va ser aprovada per unanimitat dels grups polítics municipals durant el Ple del passat 28 de setembre. El nou text normatiu, segons ha explicat l’alcaldessa, Remei Costa, incideix molt directament en les “obligacions i els deures que tenen els tenidors […]

APROVAT DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST DEL 2023

El passat 30 de gener va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació definitiva del pressupost del 2023, que preveu ingressos i despeses per import de 1.150.650,00€. Les principals inversions previstes per aquest any, ordenades segons el seu import de major a menor, són les següents: Millora xarxa viària entorn Ventalló (fase 2): 125.000,00€ Construcció deixalleria […]

NOUS HORARIS AL DISPENSARI

Aquests són els nous horaris dels dispensaris municipals de Ventalló, l’Armentera i Viladamat. Són horaris fixes i ja no canvien cada mes. Dilluns a la tarda són alterns, una setmana a Ventalló i la següent a Viladamat.

ADJUDICADES LES OBRES PER REFORMAR LA PLAÇA DE LA FONT

Mitjançant acord de Ple de 30 de novembre, l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, adjudicar les obres de reforma de la plaça de la Font a l’empresa Cardell Equipaments, SLU. Aquesta actuació servirà per reestructurar tota la plaça, renovar el paviment, canviar la xarxa d’aigua i soterrar les línies elèctriques, telefòniques i de telecomunicacions, tal com […]

ADJUDICAT EL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL ‘TEATRET’

L’Ajuntament ha adjudicat el contracte d’explotació del bar del Centre Cívic El Teatret a Raquel Graell Pérez, per un cànon anual de 140€. L’anterior contracte va finalitzar aquest estiu per mutu acord entre les parts i l’Ajuntament va haver de tornar a treure a concurs la concessió. Una primera licitació va quedar deserta i en […]

1 2 3 8