Bonificacions per instal·lar plaques solars

Aquestes són les bonificacions vigents a Ventalló per instal·lar plaques solars per autoconsum: 100% de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) bonificat i 50% de l’IBI bonificat durant 5 anys.

Exposició al públic del parc eòlic marí experimental del golf de Roses (PLEMCAT)

La delegació del Govern ha tramès a l’Ajuntament l’anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, declaració d’Impacte Ambiental, autorització administrativa de construcció i declaració d’utilitat pública del parc eòlic marí experimental del golf de Roses (més conegut com a PLEMCAT). Aquest projecte contempla instal·lar tres aerogeneradors de 261 metres […]

Exposat al públic el compte general del 2023

Des del 27 de maig està exposat al públic el Compte General del 2023 per tal que pugueu examinar l’expedient i presentar al·legacions, si ho considereu oportú. El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial […]

Vint raons per oposar-se a la construcció del parc eòlic ‘Muntanyeta’

L’Ajuntament de Ventalló, juntament amb els ajuntaments de d’Albons, Bellcaire, Garrigoles, La Tallada d’Empordà i Viladamat, demana a la Generalitat que s’aturi el projecte de parc eòlic ‘Muntanyeta’ per les següents raons: 1. Important risc d’erosió del sòl que es provocaria amb la construcció del parc eòlic i l’afectació a una gran superfície de sòl […]

Inscripcions obertes pel casal jove que es farà aquest estiu

Fins el 31 de maig podeu fer la vostra inscripció pel casal jove de l’Armentera i Ventalló, que es farà al juliol i, si hi ha un mínim de participants, també a l’agost. Trobareu aquí tota la informació sobre el casal, que es farà una setmana a l’Armentera, l’altra a Ventalló i així successivament. Si […]

Modificació de pressupost exposada al públic

Feu clic aquí si voleu consultar l’expedient de modificació de pressupost 02/2024, que des d’avui està exposat al públic (anunci publicat al BOP). Mitjançant aquesta modificació, s’habiliten dues partides noves en el pressupost, que es finançaran amb el romanent líquid de tresoria que es va obtenir amb la liquidació del pressupost de l’any passat. Les dues […]

Ampliat fins al 31 d’agost el termini d’informació pública de l’avanç del POUM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 d’abril de 2024, va acordar ampliar fins el dia 31 d’agost el termini d’informació pública del document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), juntament amb el document inicial estratègic i la resta de documents annexos redactats per Taller d’Arquitectura i Territori SLP. En conseqüència, el […]

Aprovat definitivament el projecte de 113.137,67€ per a la millora de camins

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província l‘anunci d’aprovació definitiva del projecte de pavimentació i arranjament a la xarxa de camins del terme municipal de Ventalló, que té un pressupost de 113.137,67€ El projecte va ser aprovat inicialment durant la sessió de Ple de 29/03/2023, ha estat exposat al públic i no […]

1 2 3 13