EXPOSAT AL PÚBLIC EL PRESSUPOST DEL 2023, APROVAT INICIALMENT

El dimarts 13 de desembre va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’exposició al públic del pressupost de 2023. Ara teniu 15 dies hàbils per consultar l’expedient, que trobareu aquí, i presentar al·legacions. Si no es presenten al·legacions, el document quedarà aprovat definitivament. El pressupost de l’any que ve es va […]

APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2023

El Ple de l’Ajuntament de 30 de novembre ha aprovat inicialment una proposta de pressupost per a l’any que ve, que preveu ingressos i despeses per import de 1.150.650,00€. Les principals inversions previstes en el pressupost, ordenades segons el seu import de major a menor, són les següents: Millora xarxa viària entorn Ventalló (fase 2): […]

REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DEL TEATRET

El dilluns 28 de novembre, a les 14’30 hores, la Mesa de Contractació es reunirà en acte públic per tal de procedir a l’obertura del sobre C de les pliques presentades per a l’explotació del servei de Bar del Centre Cívic “El Teatret”.  En reunions anteriors de caràcter intern, la Mesa de Contractació ja ha […]

EXPOSADA AL PÚBLIC LA NOVA ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS

En el Butlletí Oficial de la Província d’ahir dimecres 16 de novembre va sortir publicat l’anunci d’exposició al públic de la nova ordenança municipal que regula la tinença d’animals de companyia. Teniu fins el 30 de desembre per examinar l’expedient i el text de la nova normativa (que podeu consultar fent clic aquí) i presentar-hi […]

APROVADA UNA ORDENANÇA PER REGULAR LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

El Ple de l’Ajuntament del 28 de setembre va aprovar inicialment, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, la nova ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia, que podeu consultar fent clic aquí. Aquesta nova ordenança incideix especialment en els problemes derivats de les miccions i les dejeccions dels animals al carrer, en […]

L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ DE 23.099,07€ DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 5/07/2022, va acordar concedir una subvenció del fons econòmic de caràcter extraordinari a l’Ajunament de Ventalló, pels següents conceptes: Despeses corrents: Mananteniment de camins 3.099,07 € Inversions: Instal·lació joc infantil a la zona verda del Mas Gros 20.000,00 €

L’AJUNTAMENT REP 62.564,89€ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 3 de maig de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, uns subvenció de 62.564,89€, a distribuir de la següent forma: Despeses corrents en enllumenat públic i neteja […]

1 2 3 4 8