DILLUNS 4 D’OCTUBRE, L’AJUNTAMENT ESTARÀ TANCAT

L’Ajuntament estarà tancat el proper dilluns 4 d’octubre per festa local. Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que aquest cap de setmana és la Festa Major del poble i us animem a participar-hi. A la imatge següent, trobareu el programa d’actes previstos:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 28/09/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimarts 28 de setembre a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2020. 3.- Aprovació definitiva, […]

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PER IMPORT DE 12.913,5€

La Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2020 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció a fons perdut, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021, línia 5, per a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la llar d’infants, per un import total […]

APROVAT INICIALMENT EL CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES

El Ple de l’Ajuntament reunit el passat 27 de juliol va aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de la corporació, que és un document que conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els càrrecs electes municipals, així com les normes de conducta que han de seguir, […]

L’AJUNTAMENT POSA A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT UN SOLAR PER A LA NOVA ESCOLA

En el Ple del passat 27 de juliol, l’Ajuntament va acordar, per unanimitat de les regidores i regidors presents, posar a disposició del departament d’Educació de la Generalitat el solar que veieu a la imatge per a la construcció de la nova escola. L’acord estableix que l’Ajuntament es farà càrrec de qualsevol despesa per les […]

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 27/07/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimarts 27 de juliol a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de posada a disposició de solar per […]

APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE

Durant el Ple de 25 de maig de 2021, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, es va acordar ratificar el decret d’alcaldia número 2021DECR000108, de 17 de maig, d’aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló (Fase I). Aquest projecte, que té un pressupost base de […]

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020

Durant el Ple de 6 d’abril de 2021, l’equip de govern va donar compte del decret d’alcaldia número 2021DECR000051, de 12 de març, mitjançant el qual es va aprovar la liquidació del pressupost del 2020. En línies generals, el pressupost del 2020 es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria de 1.463.285,76 € i […]

NOTA INFORMATIVA: NOVA WEB!

Disposem de nova web municipal! Actualment l’estem acabant de dissenyar i actualitzar. Disculpeu les molèsties que aquest fet us pugui ocasionar!

APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2021

El Ple de l’Ajuntament del passat 26 de gener va aprovar inicialment el pressupost pel 2021, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició. Podeu veure a continuació el resum per capítols de la proposta, que properament s’exposarà al públic, abans de ser aprovada definitivament:     […]

1 8 9 10 11 12