SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 02/11/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 2 de novembre de 2023 (19h): 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’agost de 2023.2.- Aprovació de la modificació de crèdit 2/2023.3.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2024.4.- Aprovació del […]

FIRA DE L’OLI 2023

Aquest és el programa de la Fira de l’Oli 2023 de Ventalló, que es farà diumenge 1 d’octubre:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 30/08/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 30 d’agost de 2023 (19h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de constitució del nou ajuntament, de data 17 de juny de 2023.2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 12 de […]

1 2 3 4