SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 12/07/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 12 de juliol de 2023 (10h): 1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.2. Composició de la comissió especial de comptes.3. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.4. […]

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 26/06/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 26 de juny de 2023 (10h): 1.- Sorteig públic a fi de designar el president i els vocals, així com els seus substituts, de la mesa electoral que es constituirà per a celebrar les Eleccions Generals 2023.

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, que es farà el dissabte 17 de juny (10h) a la biblioteca del Centre Cívic El Teatret: PRIMER. Constitució de la nova Corporació Municipal. Formació de la Mesa d’Edat Comprovació de credencials Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors/regidores […]

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 14/06/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 14 de juny de 2023 (20.15h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de març de 2023.2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 29 d’abril […]

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE 29/04/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 29 d’abril de 2023 (10h): 1.- Sorteig públic a fi de designar el president i els vocals, així com els seus substituts, de la mesa electoral que es constituirà per a celebrar les Eleccions Municipals 2023.2.- Aprovació, si s’escau, del […]

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 29/03/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 29 de març de 2023 (20h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2023.2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el CCAE, l’Associació Adrinoc i els 44 […]

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 25/01/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 25 de gener de 2023 (20h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2022. 2.- Aprovació , si s’escau, de la ratificació d’aprovació del Pla de seguretat i salut […]

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 30/11/2022

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 30 de novembre de 2022 (20h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 4/2022, per suplement de crèdit i […]

1 2 3 4 5