SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLÒRIA

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 8 de setembre de 2020, va acordar par uninimitat, concedir una SUBVENCIÓ a l’Ajuntament de Ventalló, per import de 6.642,82 € en motiu del temporal Glòria i els desperfectes que va provocar al nostre municipi.

SUBVENCIÓ A3. Actuacions urgents en equipaments esportius.

La Diputació de Girona, a proposta del diputat delegat del Servei d’Esports, ha concedit a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció, subprograma A3 actuacions urgents en equipaments esportius, per a la renovació de la il·luminació del camps d’esports municipal, per lluminàries LED, amb un import de 5.224,49 €.

SUBVENCIÓ FCEC 2019 – DESPESES CORRENTS-.

La Diputació de Girona ha concedit dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,  una subvenció a l’Ajuntament de Ventalló, en concepte de despeses corrents, de 15.000 €, que aniran destinats a sufragar part de les despeses de l’enllumenat públic de Ventalló.

SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

La Diputació de Girona en la sessió ordinària de data 7 d’agost de 2018 va acordar CONCEDIR A L’AJUNTAMENT DE VENTALLÓ una subvenció en concepte de SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA I INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES, corresponent als exercicis 2018-2019, per un import total de 1494,00 €.

MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS

PRIMERES MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS Davant de la situació provocada pel Coronavirus, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, l’Ajuntament de Ventalló pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació a partir de la data d’avui, 13 de març de 2020 […]

COMUNICAT DE L’ALCALDESSA PEL COVID-19

Benvolguts veïns, m’adreço a vosaltres amb la finalitat d’emetre un comunicat de tranquil·litat. Estem davant una situació greu, amb unes circumstàncies amb les que mai ens havíem hagut d’enfrontar. Per això us demano que us cuideu, que cuideu als vostres i sobretot tingueu cura de la gent més gran, familiars, amics i veïns. Cal enfrontar-nos […]

COMUNICAT DE L’ALCALDESSA PEL COVID-19

Benvolguts veïns, m’adreço a vosaltres amb la finalitat d’emetre un comunicat de tranquil·litat. Estem davant una situació greu, amb unes circumstàncies amb les que mai ens havíem hagut d’enfrontar. Per això us demano que us cuideu, que cuideu als vostres i sobretot tingueu cura de la gent més gran, familiars, amics i veïns. Cal enfrontar-nos […]

1 9 10 11 12