ADJUDICADES LES OBRES PER RENOVAR EL PAVIMENT DEL CENTRE DEL POBLE

El Ple de l’Ajuntament del 26 de gener va servir per adjudicar les obres previstes en el projecte de millora de la xarxa viària (fase 1) a l’empresa Salvador Serra SA per 175.571,00€. (iva inclòs)

Aquest projecte preveu substituir el paviment de la plaça de l’Ajuntament, el carrer Major i el carrer Mossèn Trayter per una combinació de formigó i llambordes, així com la renovació de la xarxa d’aigua i el soterrament de les xarxes de serveis en aquest sector.

Està previst que les obres comencin abans de final de mes i que s’allarguin fins al mes de juny.

A la mateixa sessió de Ple es va aprovar inicialment el projecte de millora de la xarxa viària (fase 1B), que centra totes les actuacions a la plaça de la Font.

Aquest segon projecte, que preveu substituir tot el paviment d’aquesta plaça (amb la mateixa estètica prevista a la plaça de l’Ajuntament), millores en el sistema de drenatge, la renovació de la xarxa d’aigua potable i el soterrament de totes les xarxes de serveis, està ara exposat al públic per tal que el pugueu consultar i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Tant l’acord per adjudicar els treballs previstos a la fase 1 com l’acord d’aprovació inicial de la fase 1B es van prendre per unanimitat dels dos grups polítics representats al Consistori.

Per unanimitat dels grups polítics es va aprovar també un conveni mitjançant el qual el Bisbat cedeix a l’Ajuntament l’ús de l’església vella de Vila-robau.

L’objectiu d’aquest conveni és facilitar que l’Ajuntament pugui optar a subvencions d’altres organismes per finançar la restauració de les pintures romàniques que hi ha a l’església.

Feu clic aquí si voleu veure el conveni.

També per unanimitat, es va aprovar una moció, presentada per Junts per Ventalló, que demana al Congrés que investigui si hi ha relació entre els serveis secrets espanyols i els atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.

Finalment es va acordar l’aprovació provisional de la nova ordenança que regula les ‘plusvàlues’ (IIVTNU) per adaptar-la a la jurisprudència recent del Tribunal Constitucional.

Feu clic aquí si voleu veure el nou redactat, que encara està pendent d’aprovació definitiva.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia.