A PUNT, LA LICITACIÓ PER REMODELAR LA PLAÇA DE LA FONT

El Ple del passat 30 de març va aprovar per unanimitat el plec de clàusules que serviran de base per a la imminent licitació del Projecte de millora xarxa viària del centre urbà (FASE1B), que té un pressupost base de 130.781,86 € més 27.464,19 € d’IVA.

Feu clic aquí si voleu consultar el projecte, que actualment es troba exposat al públic.

També per unanimitat, es va acordar recuperar el solar que l’Ajuntament havia posat a disposició de la Generalitat per fer-hi la nova escola, segregar-lo i tornar-lo a cedir al departament d’Educació, ara sense la zona de servitud que cal deixar al costat del torrent.

Tots els grups polítics van votar a favor de la modificació de pressupost número 1 del 2022 (feu clic aquí per veure els detalls), que properament s’exposarà al públic durant 15 dies per tal que pugueu examinar-la i presentar-hi al·legacions.

També es va aprovar per unanimitat l’adhesió de Ventalló a l’Associació de Micropobles de Catalunya, l’adhesió al protocol d’abordatge de violències masclistes i lgtbifòbiques i una moció en contra l’exclusió que pateix la gent gran i bona part del territori, com a conseqüència dels nous models de gestió de les entitats financeres.

Durant el Ple, l’alcaldessa va donar compte a la resta de regidores i regidors de la liquidació del pressupost del 2021.