Modificacions de pressupost

Modificació de crèdit número 1/2024
NÚMERO D’EXPEDIENTPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
X2024000076Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament
Modificació de crèdit número 2/2024
NÚMERO D’EXPEDIENTPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
X2024000134Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament

Última actualització: 31/05/2024