Modificacions del pressupost de 2023

Modificació de crèdit número 1/2023
NÚMERO D’EXPEDIENTPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
X2023000093Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovat definitivament
Modificació de crèdit número 2/2023
NÚMERO D’EXPEDIENTPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
X2023000391Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovat definitivament

Última actualització: 13/01/2024