Modificacions d’ordenances fiscals en tràmit


Actualment no s’està tramitant cap modificació d’ordenances fiscals.


Modificacions que van entrar en vigor l’1 de gener de 2024

Durant la sessió de Ple de 2 de novembre de 2023 l’Ajuntament va acordar aprovar provisionalment l’establiment d’una nova ordenança fiscal, la número 17, que regula la taxa per utilitzar equipaments municipals.

A la mateixa sessió de Ple, i en el mateix punt de l’ordre del dia, es va acordar modificar tres de les ordenances fiscals que estaven vigents al 2023 i que són les següents:

  • aquella que regula la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals (ordenança número 7)
  • la que regula la taxa del servei de llar d’infants (ordenança número 7A)
  • la que regula els preus públics municipals (ordenança número 15)

L’acord de creació de la nova ordenança i de modificació de les tres existents es va prendre amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Ventalló, les dues abstencions d’Amunt Ventalló i el vot en contra de la representant de Fem Ventalló.

El 10 de novembre de 2023 va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació provisional i el 30 de desembre de 2023 es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva. Aquestes modificacions van entrar en vigor l’1 de gener de 2024.

Trobareu a continuació un document que resumeix els canvis més destacats, que es van començar a aplicar amb l’entrada em vigor d’aquestes ordenances.

Última actualització: 06/07/2024