ELS PREUS DE LA LLAR D’INFANTS S’ADAPTEN A LA GRATUÏTAT PREVISTA PELS ALUMNES D’INFANTIL 2

El Ple de l’Ajuntament del passat 27 de juliol va aprovar provisionalment i per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 7A, que regula la taxa del servei de la llar d’infants.

L’objectiu de la modificació és adaptar la normativa al fet que, a partir d’ara, la Generalitat es fa càrrec del cost de l’escolarització dels alumnes d’Infantil 2 (fins ara conegut com a P2).

L’escolarització d’Infantil 2 serà gratuïta per a les famílies que, no obstant això, encara han de pagar el cost de l’assegurança, dels materials, dels dies no inclosos en el calendari escolar, de les activitats de juliol i agost (casals) i del servei d’atenció al menjador.

Per tal d’encaixar tot això a la normativa municipal, l’Ajuntament ha hagut d’iniciar els tràmits per modificar l’ordenança. Podeu fer clic aquí per veure la proposta aprovada per Ple, que ara ja està exposada al públic fins el 25 d’octubre per tal que pugueu presentar-hi al·legacions. Després, s’aprovarà definitivament.

A la mateixa sessió de Ple, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició, es va aprovar el Compte General del 2021, que podeu consultar fent clic aquí.

Es va aprovar l’acta de delimitació dels termes municipals de Garrigoles i Ventalló, que podeu consultar fent clic aquí.

Es va ratificar l’aprovació d’un conveni amb el Consorci d’Aigües Costa Brava, que permet l’abocament d’aigües residuals a la depuradora de Torroella mitjançant vehicles cisterna (més informació aquí).

Finalment, es van aprovar les clàusules per a la contractació de l’explotació del servei del Bar-Centre Cívic “El Teatret”.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia.