APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE

Durant el Ple de 25 de maig de 2021, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, es va acordar ratificar el decret d’alcaldia número 2021DECR000108, de 17 de maig, d’aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló (Fase I).

Aquest projecte, que té un pressupost base de 165.204,50 €, més l’IVA corresponent de 34.692,95 €, preveu la demolició i renovació del paviment de la plaça Major, el carrer Mossen Trayter i el carrer Major, la reposició de la xarxa d’aigua, una nova línia de telecomunicacions i el soterrament de la xarxa elèctrica i de telefonia. Compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de 120.000,00 €.

A la mateixa sessió de Ple, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, es va aprovar la primera modificació, de crèdits del pressupost del 2021; i, també amb l’abstenció de l’oposició, es va aprovar l’expedient de contractació de les obres previstes en el projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà (Fase I).

Junts per Ventalló i ERC van votar a favor i, en conseqüencia, es va aprovar una moció de rebuig al marcroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord, que podeu consultar fent clic aquí; i el Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu consultar a l’acta de la sessió.