SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PER IMPORT DE 12.913,5€

La Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2020 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció a fons perdut, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021, línia 5, per a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la llar d’infants, per un import total de 11.250€.

La Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de juny de 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, una subvenció a fons perdut, en concepte de servei de comptabilitat i gestió energètica i punt d’informació energètica, per un import total de 1.663,50€.