SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

La Diputació de Girona en la sessió ordinària de data 7 d’agost de 2018 va acordar CONCEDIR A L’AJUNTAMENT DE VENTALLÓ una subvenció en concepte de SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA I INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES, corresponent als exercicis 2018-2019, per un import total de 1494,00 €.