SUBVENCIÓ FCEC 2019 – DESPESES CORRENTS-.

La Diputació de Girona ha concedit dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,  una subvenció a l’Ajuntament de Ventalló, en concepte de despeses corrents, de 15.000 €, que aniran destinats a sufragar part de les despeses de l’enllumenat públic de Ventalló.