MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS

PRIMERES MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS

Davant de la situació provocada pel Coronavirus, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, l’Ajuntament de Ventalló pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació a partir de la data d’avui, 13 de març de 2020 i durant 14 dies, prorrogables segons el que determini el Govern de la Generalitat.  En conseqüència,   RESOLC:

Primer.- SUSPENDRE totes les activitats que es facin en els equipaments següents:   –       Pavelló municipal –       Camp d’esports municipal –       Biblioteca Municipal –       Totes les activitats públiques a l’aire lliure

Segon.- D’acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a partir d’avui romandrà tancada l’escola pública de Ventalló i la llar d’infants.

Tercer.- L’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT ROMANDRÀ TANCADA i es recomana a tots els veïns que els tràmits formals es facin de forma electrònica i els informals telefònicament, electrònicament o a través de xarxes socials.

L’Ajuntament de Ventalló mantindrà informada a la població a través dels seus canals d’informació habituals, web i xarxes socials.   Així mateix es vol transmetre un missatge de tranquil·litat a tots els veïns i de confiança envers el sistema de salut i els serveis públics i recomana que se segueixin els protocols que dictamini la Generalitat per no col·lapsar el sistema sanitari.

Ventalló, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa M. Remei Costa Reig