SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 25/01/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 25 de gener de 2023 (20h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2022.
2.- Aprovació , si s’escau, de la ratificació d’aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de Millora de la xarxa viària, Fase 1B del nucli de Ventalló.
3.- Aprovació, si s’escau, d’acceptació de la rescissió del conveni amb el CCAE per l’ús de la zona dels gorgs coneguda com “El llac de l’aventura”.
4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim retributiu dels càrrecs electes municipals.
5.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
6.- Precs i preguntes.