SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 26/06/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 26 de juny de 2023 (10h):

1.- Sorteig públic a fi de designar el president i els vocals, així com els seus substituts, de la mesa electoral que es constituirà per a celebrar les Eleccions Generals 2023.