SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, que es farà el dissabte 17 de juny (10h) a la biblioteca del Centre Cívic El Teatret:

PRIMER. Constitució de la nova Corporació Municipal.

  • Formació de la Mesa d’Edat
  • Comprovació de credencials
  • Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors/regidores
  • Declaració de constitució de la Corporació
  • Elecció i proclamació de l’Alcalde/ssa
  • Presa de possessió de l’Alcalde/ssa