SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 14/06/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 14 de juny de 2023 (20.15h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de març de 2023.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 29 d’abril de 2023.