SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE 29/04/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 29 d’abril de 2023 (10h):

1.- Sorteig públic a fi de designar el president i els vocals, així com els seus substituts, de la mesa electoral que es constituirà per a celebrar les Eleccions Municipals 2023.
2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de competències dels serveis de protecció animal entre el CCAE i l’Ajuntament de Ventalló.