SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 15/05/2024

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de dimecres 15 de maig de 2024 (19.15h):

1.- Sorteig públic a fi de designar el president i els vocals, així com els seus substituts, de la mesa electoral que es constituirà per a celebrar les Eleccions al Parlament Europeu 2024.
2.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS, expedient L.
3.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS, expedient N.