SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 17/04/2024

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de dimecres 17 d’abril de 2024 (19h):

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2024.
2.- Sorteig per designar el president i els vocals, així com els seus substituts, de la mesa electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el proper dia 12 de maig.
3.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres de pavimentació i arranjament a la xarxa de camins del terme municipal de Ventalló.
4.- Aprovar el manifest per afrontar els reptes de la gestió de l’aigua a Catalunya.
5.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2024 del pressupost municipal 2024.
6.- Resolució de la sol·licitud de la Regidora Sra. Vanessa Cabeza, de modificació de l’horari en la periodicitat ordinària dels plens.
7.- Aprovar un nou termini d’informació pública en l’avanç del POUM.
8.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
9.- Precs i preguntes.