SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 02/11/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària de Ple el dimarts 2 de novembre a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents:

1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2.- Aprovació, si s’escau, de les ordenances fiscals municipals de Ventalló, exercici 2022.

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 2/2021 del Pressupost Municipal 2021.

4.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de delegació de les competències de la gestió del sistema públic de sanejament en alta en el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viladamat i de Ventalló.