REUNIÓ PER REVISAR ELS LÍMITS ENTRE VENTALLÓ I GARRIGOLES

El proper dijous 30 de juny, a les 10h, es farà una reunió a l’Ajuntament de Garrigoles per revisar la línia que limita aquest municipi amb Ventalló.

A la reunió hi assistiran represesentants dels dos ajuntaments, així com els propietaris de les finques afectades que s’hagin pogut localitzar.

Els assistents revisaran la documentació tèncica amb la qual s’està treballant, faran treball de camp si és necessari i finalment, les autoritats competents signaran l’acta de delimitació.

Feu clic aquí per veure l’anunci oficial.