LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC DURANT VACANCES DE L’AGUTZIL

Avui s’ha publicat al tauler electrònic de l’Ajuntament l’anunci de la licitació del contracte del servei de manteniment dels espais públics durant els dies de vacances de l’agutzil municipal.

L’objecte del contracte s’haurà d’executar durant els períodes compresos entre els dies 17 i 22 del mes de juliol i 22 i 26 del mes d’agost, a raó de 5 hores al dia, de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

El pressupost base de licitació és de 1.285,71 (IVA inclòs). Es valorarà amb 70 punts l’oferta més econòmica, mentre que la resta de les ofertes es valoraran mitjançant una proporció inversa. Es valorarà amb un màxim de 30 punts la capacitat tècnica de cada licitador.

Feu clic aquí si voleu veure l’anunci amb tots els detalls per poder participar en el procés.