PREPARATS 32.000€ PER RESTAURAR L’ESGLÉSIA VELLA DE VILA-ROBAU

Durant el Ple del 25 de maig, l’Ajuntament va aprovar habilitar una partida de 32.000€ al pressupost municipal per restaurar l’església vella de Vila-Robau. Una part d’aquests diners (22.800€) provenen d’una subvenció de la Diputació de Girona i la resta (9.200€) sortiran del romanent de tresoreria de l’any passat.

La proposta, que és la segona modificació de pressupost que fa l’Ajuntament aquest any, es va aprovar per unanimitat dels grups polítics i la podeu veure amb detall fent clic aquí.

A la mateixa sessió, es van aprovar dos convenis: un pel servei d’assistència tècnica, que presta el Consell Comarcal de l’Alt Empordà; i l’altre, que tècnicament seria l’adhesió al Conveni Marc d’Interoperativitat, que ha de servir per facilitar l’intercanvi d’informació entre l’Ajuntament i altres administracions públiques catalanes.

Els membres del Consistori van acordar proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat que les festes locals del municipi l’any 2023 siguin els dies 8 de maig (Festa Petita) i 2 d’octubre (Festa de Sant Miquel).

També per unanimitat, es va acordar l’adhesió de l’Ajuntament a la primera pròrroga del contracte entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local, ens que depèn de l’Associació Catalana de Municipis, i diverses empreses que serveix per subministrar energia elèctrica a les entitats adherides.

L’empresa adjudicatària del lot al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Ventalló és ENDESA ENERGIA SAU.