Obert el tràmit de consulta pública sobre el nou reglament d’usos dels equipaments municipals

El Ple de l’Ajuntament de 27 de desembre va acordar, per unanimitat, iniciar els tràmits per a la redacció d’un nou reglament regulador dels usos dels equipaments públics municipals (pavelló, camp d’esports i biblioteca).

S’obre ara un termini de consulta pública, previ a l’aprovació de l’avantprojecte del reglament, perquè pugueu donar la vostra opinió sobre l’esborrany de proposta normativa i sobre la memòria que justifica l’actuació, que podeu consultar aquí.

Podeu fer-nos arribar les vostre aportacions fins el 4 d’abril mitjançant un correu electrònic enviat a ajuntament@ventallo.cat; o bé presencialment a l’Ajuntament.

Un cop rebudes les vostres opinions, una comissió s’encarregarà d’analitzar-les i de valorar si és convenient o no introduir-les en el nou reglament. Posteriorment, el nou text normatiu s’haurà d’aprovar amb caràcter inicial i definitiu.