Obert el tràmit de consulta pública sobre la nova ordenança de sequera

Mitjançant decret d’alcaldia de 5 de gener de 2024 l’Ajuntament va resoldre iniciar els tràmits per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

L’Ajuntament inicia els tràmits a partir d’un model d’ordenança facilitat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que s’haurà d’adaptar a les necessitats del nostre poble i que podeu consultar fent clic aquí.

S’obre ara un termini de consulta pública de vint dies perquè qualsevol persona pugui donar la seva opinió sobre l’esborrany d’ordenança facilitat per l’ACA i sobre la memòria que justifica l’actuació, que podeu consultar fent clic aquí.

Podeu fer-nos arribar la vostra opinió sobre la memòria i sobre qualsevol aspecte de l’esborrany de l’ordenança fins el 4 d’abril mitjançant un correu electrònic enviat a ajuntament@ventallo.cat; o bé presencialment a l’Ajuntament.

Un cop s’hagin rebut totes les aportacions, una comissió s’encarregarà d’analitzar-les i de valorar si és convenient o no introduir-les a la nova ordenança. Posteriorment, el nou text normatiu s’haurà d’aprovar amb caràcter inicial i definitiu.