L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ DE 6.305,77 € DE FONS EUROPEUS I DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament D’acció Climàtica, Alimentació I Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I Desenvolupament Rural (FEADER) que ha servit per a finançar actuacions incloses a l’empara de la resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es van convocar per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.

L’import total concedit, que es va utilitzar per arreglar camins de la zona de la muntanya gran, queda desglossat de la següent manera:

  • Aportació econòmica del Departament D’acció Climàtica, Alimentació I Agenda Rural (DAAC): 3.594,29 €
  • Aportació econòmica del Fons Europeu Agrícola I Desenvolupament Rural (FEADER): 2.711,48 €
  • TOTAL SUBVENCIÓ REBUDA: 6.305,77 €

 

Amb el suport econòmic de: