EXPOSADA AL PÚBLIC LA NOVA ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS

En el Butlletí Oficial de la Província d’ahir dimecres 16 de novembre va sortir publicat l’anunci d’exposició al públic de la nova ordenança municipal que regula la tinença d’animals de companyia.

Teniu fins el 30 de desembre per examinar l’expedient i el text de la nova normativa (que podeu consultar fent clic aquí) i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Aquesta ordenança va ser aprovada durant el Ple de 28 de setembre, per unanimitat dels grups polítics representats al Consisitori, i incideix especialment en els problemes derivats de les miccions i les dejeccions dels animals al carrer, en els problemes de sorolls i en la necessitat de portar els gossos sempre lligats a la via pública.