L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ DE 23.099,07€ DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 5/07/2022, va acordar concedir una subvenció del fons econòmic de caràcter extraordinari a l’Ajunament de Ventalló, pels següents conceptes:

  • Despeses corrents: Mananteniment de camins 3.099,07 €
  • Inversions: Instal·lació joc infantil a la zona verda del Mas Gros 20.000,00 €