L’AJUNTAMENT REP 62.564,89€ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 3 de maig de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, uns subvenció de 62.564,89€, a distribuir de la següent forma:

  • Despeses corrents en enllumenat públic i neteja viària: 27.571,40€
  • Inversions (Llums Camí del Torrent): 15.000,00€
  • Cooperació cultural: 7.312,60€
  • Noves tecnologies: 880,89€
  • Actuacions en camins: 1.600,00€
  • Secretaria/Intervenció: 10.000 €