L’Ajuntament demana a la Generalitat que hi hagi P0 a la llar d’infants

El Ple de l’Ajuntament del passat 30 d’agost va acordar per unanimitat demanar al Departament d’Educació de la Generalitat l’obertura d’una unitat de P0 a la llar d’infants municipal.

L’Ajuntament creu que és necessari disposar de la unitat de P0, degut principalment a què en els darrers anys s’ha anat consolidant una demanda creixent de places d’aquesta tipologia, i l’equipament on es desenvolupa ofereix els requisits necessaris per poder-la incorporar.

La gratuïtat de les places d’infantil 2 també ha generat un efecte crida que dificulta considerablement la possibilitat d’establir unitats mitxes interedat i, a més a més, les poblacions veïnes no tenen oferta de places d’infantil 0 suficient per atendre la demanda del territori.

Per altra banda, i atès que el proper mes de juliol finalitzat el contracte per a la gestió de la llar d’infants que l’Ajuntament té signat amb Orió Eduserveis SL, el Ple va aprovar, també per unanimitat, el Plec de Clàusules que servirà per tornar a treure a concurs la concessió.

Altres acords de la mateixa sessió de Ple: