Festes Locals del 2024

El Ple de l’Ajuntament, reunit el passat 30 d’agost, va aprovar per unanimitat que les festes locals de l’any 2024 seran els dies 6 de maig (Festa petita de Ventalló) i 30 de setembre (Festa de Sant Miquel de Ventalló).

L’Ajuntament n’informarà ara als serveis territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Altres acords de la mateixa sessió de Ple: