LA DIPUTACIÓ APORTARÀ 100.000€ PER FINANÇAR LES OBRES A LA PLAÇA DE LA FONT

Mitjançant una resolució de 14 de febrer, la Diputació de Girona va fer efectiu el compromís d’aportar 100.000€ per facilitar el finançament de les obres de reforma de la plaça de la Font (Projecte de reforma de la xarxa viària Fase 1B).

Aquestes obres es van adjudicar el 30 de novembre a l’empresa Cardell Equipaments, SLU per 178.472,92€, de manera que la subvenció de la Diputació permet finançar un 56,03% del total del cost d’execució del projecte.

Les obres de reforma de la plaça de la Font complementen una actuació de 175.571,00€, que es va fer al carrer Major i al carrer Mossèn Trayter i que va comptar amb una subvenció de 120.000€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat

Aquest any l’Ajuntament preveu una actuació d’uns 125.000€ als carrers que envolten el nucli, per la qual cosa ja compta amb una subvenció de 125.000€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.