APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2023

El Ple de l’Ajuntament de 30 de novembre ha aprovat inicialment una proposta de pressupost per a l’any que ve, que preveu ingressos i despeses per import de 1.150.650,00€.

Les principals inversions previstes en el pressupost, ordenades segons el seu import de major a menor, són les següents:

  • Millora xarxa viària entorn Ventalló (fase 2): 125.000,00€
  • Construcció deixalleria del Mas Gros: 52.900,00€
  • Adquisició de terreny a l’entrada de Varveralla (on hi havia hagut els rentadors): 23.000,00€
  • Enllumenat canvi leds per eficiència energètica – Mas Gros:  20.000,00€
  • Llums del camí del Torrent: 20.000,00€
  • Inversions en millora de camins: 15.000,00€
  • Arranjament plaça Santa Eugènia del Saldet: 9.000,00€

Aquest pressupost, que s’incrementa en 60.160,71€ respecte el pressupost de l’any en curs, està marcat per l’augment dels costos de l’energia i per l’increment de la participació en els tributs de l’Estat, així com de les subvencions de la Generalitat i la Diputació.

Feu clic aquí per veure els imports consignats a cada partida, el resum per capítols, les principals variacions respecte el 2022, així com tots els documents que formen part de l’expedient: la memòria d’alcaldia, les bases d’execució, el quadre d’inversions amb el seu finançament, etc…

La proposta de pressupost del 2023 es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts per Ventalló i amb els vots en contra dels regidors d’ERC, que estan a l’oposició.

A la mateixa sessió de Ple: