El pressupost de 2024

Durant el Ple de 2 de novembre de 2023, amb quatre vots a favor de l’equip de govern (Gent de Ventalló) i tres vots en contra de l’oposició (Amunt Ventalló i Fem Ventalló), es va aprovar inicialment el pressupost del 2024, que podeu consultar a continuació.

El 16 de novembre de 2023 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’obertura del termini d’exposició al públic de l’expedient. No es va presentar al·legacions i l’aprovació definitiva del pressupost es va fer efectiva mitjançant anunci oficial el 30 de desembre de 2023.

IMPORT PREVIST A CADA PARTIDA
COMPARATIVA PER CAPÍTOLS AMB ANYS ANTERIORS
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT
RESUM DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Última actualització: 13/01/2024