El pressupost del 2021

Aquestes són les partides del pressupost del 2021, amb la seva corresponent consignació:

IMPORT PREVIST A CADA PARTIDA
COMPARATIVA PER CAPÍTOLS (2020-2021)
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT
RESUM DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Última actualització: 22/01/2022