APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2022

El Ple de l’Ajuntament de Ventalló ha aprovat inicialment una proposta de pressupost per a l’any que ve, que preveu ingressos i despeses per import de 1.090.489,29€ i un capítol d’inversions dotat amb 277.149,29€

La proposta es va aprovar en el Ple del passat 1 de desembre, amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts per Ventalló i els vots en contra del grup municipal d’ERC, que està a l’oposició.

Amb un edicte publicat el passat 16 de desembre es va obrir el termini d’exposició al públic de l’expedient, per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, abans que la proposta sigui aprovada definitivament.

Feu clic aquí si voleu veure la distribució dels diners entre totes les partides, les inversions previstes per l’any que ve i el seu finançament, les variacions respecte el pressupost actual, així com la documentació administrativa.

Durant la mateixa sessió de Ple es va acordar, per unanimitat dels grups polítics del Consistori, aprovar l’expedient per contractar els serveis de redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal.

Es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques, que serviran de base per a tot el procediment. El contracte, que properament es licitarà, té un pressupost base de 115.204,23€ (IVA inclòs).

El Ple va aprovar també un conveni entre l’Ajuntament i Can Pipa SL, que té per objectiu evitar el pas de gent per un camí que transcorre pel mig de la planta d’àrids i sol·licitar l’adhesió al Pla d’Igualtat de Gènere, aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia.

Feu clic aquí si voleu veure les mocions presentades per Junts per Ventalló i ERC, que es van debatre durant la sessió.