APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2021

El Ple de l’Ajuntament del passat 26 de gener va aprovar inicialment el pressupost pel 2021, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició.

Podeu veure a continuació el resum per capítols de la proposta, que properament s’exposarà al públic, abans de ser aprovada definitivament:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mateixa sessió de Ple, també amb els vots en contra de l’oposició i amb els vots a favor de l’equip de govern, l’Ajuntament va acordar assumir la iniciativa de la modificació de les Normes Subsidiàries, que afecta el sector d’El Pedró.

Per unanimitat es va acordar l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible i es van aprovar els dos convenis que estan llistats a continuació:

Finalment, es van debatre les dues mocions, que podeu consultar aquí.

Feu clic aquí si voleu accedir a l’acta de la sessió.