SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, 2020

La Junta de Govern de la DIPUTACIÓ DE GIRONA en la sessió ordinària de data 16 de juny de 2020 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, uns subvenció de 52.565,48 €, a distribuir de la següent forma:

  • Despeses corrents en enllumenat públic: 15.000,00 €
  • Inversions (obertura rasa i renovació xarxa Els Masos): 27.571,40 €
  • Cooperació cultural: 7.512,60 €
  • Noves tecnologies: 881,48 €
  • Manteniment camins públics: 1.600,00 €