ACORD PER CANVIAR EL DIA DE CELEBRACIÓ DELS PLENS

Els dos grups polítics del Consistori (Junts per Ventalló i ERC) han acordat per unanimitat canviar el dia i l’hora de celebració dels plens de l’Ajuntament, que ja no es faran el quart dijous de cada dos mesos a les 14h, sinó que es faran el quart dimecres de cada dos mesos a les 20h.

Aquesta decisió es va prendre durant la sessió extraordinària de ple del passat 2 de novembre.

A la mateixa sessió de Ple es va aprovar, també per unanimitat, modificar l’ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), en el sentit que podeu veure aquí.

Amb els vots a favor de Junts per Ventalló i l’abstenció d’ERC es va aprovar una modificació de pressupost, concretament la segona que es tramita aquest any (2/2021), de la qual trobareu aquí tota la informació.

L’Ajuntament va acordar delegar al Consell Comarcal les competències de la gestió del servei de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes i el Ple va ratificar l’acta de delimitació de Ventalló amb Viladamat.

Aquesta acta és el punt i final d’una feina feta entre els dos municipis i la Generalitat per adaptar el document de 1927 que definia els límits entre els dos municipis. S’han fet uns petits ajustos que podeu consultar aquí.