SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER IMPORT DE 52.564,89€

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària de data 2 de febrer de 2021 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, uns subvenció de 52.564,89€, a distribuir de la següent forma:

  • Despeses corrents en enllumenat públic: 32.571,40€
  • Inversions (Passera Torrent): 10.000,00€
  • Cooperació cultural: 7.512,60€
  • Noves tecnologies: 880,89€
  • Manteniment camins públics: 1.600,00€