SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 27/12/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 27 de desembre de 2023 (19h):

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de constitució del nou ajuntament, de data 30 d’agost de 2023.
2.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 2 de novembre de 2023.
3.- Aprovació de la moció per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.
4.- Aprovació de la proposta d’Alcaldia Presidència, relativa a l’inici de la tramitació per a la modificació del Reglament regulador de l’ús dels equipaments públics municipals de Ventalló.
5.- Aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment simplificat, de les obres d’execució del projecte titulat “Millora de la xarxa viària del Centre Urbà de Ventalló, Fase 2”.
6.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
7.- Precs i preguntes.