Ordenances i reglaments generals en tràmit

Nou reglament d’usos dels equipaments municipals

El Ple de l’Ajuntament de 27 de desembre va acordar, per unanimitat, iniciar els tràmits per a la redacció d’un nou reglament regulador dels usos dels equipaments públics municipals (pavelló, camp d’esports i biblioteca).

Realitzada la consulta pública mitjançant el corresponent anunci que es va publicar al a la web de la corporació des del dia 05/03/2024 fins el dia 04/04/2024, ambdós inclosos, no es va presentar cap aportació ni suggeriment.

Per acord de Ple de 19 de juny de 2024 es va acordar per unanimitat aprovar inicialment l’avantprojecte de la modificació del Reglament regulador de l’ús dels equipaments públics municipals de Ventalló, que podeu consultar aquí.

En breu sortiran publicats al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) els anuncis d’aprovació inicial i d’obertura del termini d’exposició al públic. Tindreu 30 dies per presentar al·legacions, si ho considereu oportú.


Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera

Mitjançant decret d’alcaldia de 5 de gener de 2024 l’Ajuntament va resoldre iniciar els tràmits per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

Realitzada la consulta pública mitjançant el corresponent anunci que es va publicar a la web de la corporació des del dia 05/03/2024 fins el dia 04/04/2024, ambdós inclosos, no es va presentar cap aportació ni suggeriment.

Per acord de Ple de 19 de juny de 2024 es va acordar per unanimitat aprovar inicialment l’avantprojecte de la nova ordenança, que podeu consultar aquí.

En breu sortiran publicats al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) els anuncis d’aprovació inicial i d’obertura del termini d’exposició al públic. Tindreu 30 dies per presentar al·legacions, si ho considereu oportú.