Exposat al públic el compte general del 2023

Des del 27 de maig està exposat al públic el Compte General del 2023 per tal que pugueu examinar l’expedient i presentar al·legacions, si ho considereu oportú.

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

Feu clic aquí si voleu accedir als documents més importants de l’expedient.