EXPOSADA AL PÚBLIC LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2023

Fins el 5 de maig està exposat al públic l’expedient de modificació de pressupost número 1/2023, que podeu consultar aquí.

Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat dels regidors i regidores durant la sessió de Ple de 29 de març de 2023.